راه اندازی موفق سامانه حفاظت کاتدیک مخازن ذخیره نفت قشم

PLC based T/R

ترانس PLC شرکت کنترل خوردگی بازدار

عنوان پروژه

سامانه حفاظت کاتدیک مخازن ذخیره روزمینی با قطر ۱۰۰ متری و ۷۰ متری، پایانه نفتی قشم

خدمات ارائه شده

 • طراحی، سامانه حفاظت کاتدیک وفق دستور العمل شرکت کنترل خوردگی بازدار
 • تامین و تولید اقلام
 • نصب سامانه
 • راه اندازی سامانه حفاظت کاتدیک و اخذ پتانسیل مطلوب از الکترود دفنی و پرتابل مانیتورینگ مخازن ذخیره نفت خام (۲ عدد ۱۰۰ متری و ۲ عدد با قطر ۷۰ متر)

۲٫ تیم انجام پروژه و چارت آن

 • آقای دکتر محمد احمدزاده، مدیر مهندسی https://www.linkedin.com/in/mohammad-ahmadzadeh-46497a53/
 • اقای مهندس مجید واحد مدیر پروژه
 • آقای مهندس بابک صناعی فر مدیر اجرا و راه اندازی https://www.linkedin.com/in/babak-sanaeifar/
 • آقای مهندس ابراهیم علیزاده: سرپرست کارگاه
 • سرکار خانم مهندس شامانیان: مدیر بازرگانی
 • سرکار خانم مهندس قرائی: مهندس ارشد
 • آقای مهندس عباسزاده، دفتر فنی و مهندسی https://www.linkedin.com/in/saeid-abbaszadeh-aa9271a5/
 • اقایان محمدصالح نظری، اصغر مصطفایی، صادق قربانی ، تیم اجرای سامانه
 • اقای محمدرضا آکی، پشتیبانی و تدارکات
 • https://www.linkedin.com/company/bazdar-co/mycompany/?viewAsMember=true

۳- مدت زمان فعالیت: ۱۲ ماه

https://www.linkedin.com/posts/mahdi-aki-57107537_cathodicprotection-storagetanks-activity-6759473311777898497-Ip-i?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

۴- نتایج اخذ شده :

نتایج راه اندازی سامانه حفاظت کاتدی، با جریان ۰٫۵ آمپر و ولتاژ ۲ ولتی ترانس رکتی فایر، شامل پتانسیل روشن در محدوده ۴۰۰- میلی ولت نسبت به الکترود مرجع زینک نصب شده و پتانسیل لحظه خاموش ۱۵۰- تا ۲۰۰- که و پتانسیل ۱۵۰۰- نسبت به الکتورد پرتابل مس داخل لوله مانیتورینگ و پتانسیل لحظه خاموش در محدوده ۱۳۰۰- ودر مطلوب ترین حالت ممکن تنظیم گردید