دوره آموزشی ارزیابی پوشش لوله های دفنی به روش PCMX/ACVG

دوره آموزشی ارزیابی پوشش لوله های دفنی PCMX/ACVG منطبق بر استانداردهای روز دنیا

پروژه ارزیابی پوشش لوله های دفنی به روش PCMX/ACVG

۱- تاریخ ابلاغ در تاریخ ۲۱ خرداد ماه سال هزار و چهارصد و دو، پروژه ارزیابی پوشش لوله های دفنی منطقه چشمه خوش طی فرایند مناقصه، به شرکت کنترل خوردگی بازدار ابلاغ گردید، کارفرمای بازدار در این پروژه ، شرکت ایتسن، و کارفرمای اصلی پروژه شرکت وستوگ روسیه می باشد. شرکت همکار در این پروژه:مطالعه کامل مطلب

ارزیابی پوشش لوله های دفنی مخازن نفت خام گوره به روش PCMX/ACVG

ارزیابی-پوشش-لوله-های-دفنی-مخازن-نفت-خام گوره به روش PCMX توسط شرکت کنترل خوردگی بازدار با موفقیت انجام پذیرفت