دوره آموزشی ارزیابی پوشش لوله های دفنی به روش PCMX/ACVG

دوره آموزشی ارزیابی پوشش لوله های دفنی PCMX/ACVG منطبق بر استانداردهای روز دنیا

ارزیابی پوشش خطوط لوله گاز

ارزیابی پوشش خطوط لوله دفنی شبکه گاز کشی و دیگر خطوط مانند آب آتشنشانی، بنزین، گاز CNG و غیره در یک مجتمع صنعتی خودروسازی در جاده مخصوص کرج انجام گرفت. برای درک گستره ۱۵۰۰۰ متری این پروژه به ابعاد آن در مقایسه با دریاچه چیتگر توجه نمایید. پس از عیب یابی، نقاط نیازمند تعمیر مشخصمطالعه کامل مطلب

پراب خوردگی مقاومت الکتریکی سازگار با حفاظت کاتدی مدفون ER Probe

پراب های خوردگی، عموما در صنعت بالادستی نفت و گاز برای ارزیابی میزان خوردگی و راندمان سیستم تزریق ممانعت کننده ها استفاده می شوند. انواع مختلفی از این پراب ها برای اندازه گیری های آنلاین ( مقاومت پلاریزاسیون خطی LPR) یا با فواصل زمانی مشخص ( مقاومت الکتریکی ER) استفاده می شوند. در صنایع پایینمطالعه کامل مطلب

طراحی حفاظت کاتدی، تهیه اقلام، نصب، راه‌اندازی و رفع تداخل خط لوله سوخت مجتمع پتروپالایش کنگان

با توجه به لزوم اتصال سریع مجتمع پتروپالایش کنگان به شبکه گاز سراسری کشور، فرایند طراحی، خرید و نصب سیستم حفاظت کاتدی با جریان اعمالی انجام شد. از نکات قابل توجه این پروژه تعداد قابل توجه تقاطع ها با خطوط بیگانه و جاده های دسترسی بود. از آنجا که در مقاطعی به موازات این خطمطالعه کامل مطلب

تحویل دائم سیستم حفاظت کاتدی با جریان اعمالی خطوط دریایی فاز ۲۰-۲۱ پارس جنوبی

بازدار مفتخر است تا خبر تحویل دائم سیستم حفاظت کاتدی با جریان اعمالی خطوط دریایی فاز ۲۰-۲۱ پارس جنوبی را اعلام کند. این پروژه مشتمل بر تهیه اقلام، نصب، راه اندازی و ارزیابی سیستم حفاظت کاتدی جریان اعمالی ۴ خط لوله ۳۲ و ۴.۵ اینچی، هر کدام به طول ۶۳۰۰ متر، مربوط به فاز ۲۰-۲۱مطالعه کامل مطلب

پروژه خط لوله “۱۲ کوریدور جدید

عملیات ساخت و تامین اقلام سیستم حفاظت کاتدیک پروژه خط لوله “۱۲ کوریدور جدید شهر ماهشهر که طی قراردادی به شرکت بازدار محول شده بود ، با موفقیت انجام و پس از بازرسی شخص ثالث و نیز کارفرمای اصلی ، اقلام به سایت تحویل و جهت نصب آماده شدند، نصب و راه اندازی سیستم حفاظتمطالعه کامل مطلب