ارزیابی پوشش خط لوله ۱۰ اینچ به روش PCM/ACVG

پیرو درخواست شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه شمال غرب، تست اریابی پوشش یکی از خط لوله های دفنی   با پوشش ۳ لایه پلی اتیلن به کمک دستگاه  PCM+/ACVG انجام پذیرفت.

 

مطابق با استاندارد  NACE SP 0502 با حضور تیم مهندسی شرکت کنترل خوردگی بازدار و با توجه به سونداژ صورت پذیرفته در محل ، کلیه نقاط مشخص شده به عنوان عیب کاملا دقیق و درست و حتی عیوب پوششی با قطر ۲ سانتی متر نیز  detect و صحه گذاری شدند.

نقاط عایق کاری شده مربوط به سرجوش ها و برخی عیوب پوشش از چالش های اصلی این پروژه بود

تمامی نقاط عیوب توسط کارفرما در حال رفع و ترمیم می باشد.