ارزیابی پوشش خط لوله ۱۰ اینچ به روش PCM/ACVG

پیرو درخواست شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه شمال غرب، تست اریابی پوشش یکی از خط لوله های دفنی   با پوشش ۳ لایه پلی اتیلن به کمک دستگاه  PCM+/ACVG انجام پذیرفت.