کتاب ها

این بخش از کتابخانه شامل کتب مفید در زمینه خوردگی، حفاظت کاتدیک و موارد مرتبط می باشد.

  1. کتاب خوردگی و حفاظت آلمینیومCorrosion protection of aluminum and aluminum alloys
  2. هند بوک خوردگی –  انتشارات وایلی Corrosion handbook
  3. هند بوک کاتدیک بک من- Handbook CATHODIC CORROSION PROTECTION
  4. هندبوک الکترودهای مرجع [György_Inzelt_(auth.),_György_Inzelt,_Andrzej_L(b-ok.xyz)