تعمیر پوشش

  • نخست پوشش به یکی از روش های مرسوم ارزیابی پوشش از جمله:‌ PCM, DCVG یا ACVG ارزیابی شده و نقاط معیوب جهت بررسی تکمیلی و تعمیر مشخص می‌شوند.
  • روش PCM یا نقشه‌نگاری جریان خط‌‌ لوله یکی از دقیق‌ترین روش‌های ارزیابی پوشش خطوط لوله است.
  • این روش قابلیت تشخیص عیوب پوشش لوله‌های مدفون را در نقاط پر تراکم، انشعابات، زیر آسفالت و جاده را با دقت مکانی بالایی دارد.

PCM 19

  • نقاط قرمز رنگ در نقشه‌ها نشان گر افت شدید جریان از خط لوله بوده و کارشناسان باتجربه بازدار با توجه به میزان و شدت افت جریان توانایی تشخیص انواع عیب و جدایش پوشش را دارند.
  •  

 

  • پس از مشخص شدن مکان عیوب و انجام حفاری، نوبت به تعمیر و اصلاح پوشش می‌رسد. کارشناسان بازدار با توجه به علت عیوب بوجود آمده و با در نظر داشتن نوع پوشش قبلی مشخصات پوشش تعمیری را پیشنهاد داده و بر فرایند تهیه و اعمال آن نظارت می‌کنند.
  • فرایند تعمیر پوشش فرایندی تخصصی بوده که شامل مراحل: حذف پوشش معیوب، آماده سازی سطحی، اعمال لایه اولیه و میانی، اعمال پوشش نهایی و انجام آزمون های کیفیت سنجی است.
  • در ادامه یک نمونه از نقاط حساس آسیب‌دیده پوشش که توسط کارشناسان بازدار شناسایی، مکانيابی و تعمیر شده است نشان داده شده.