راه اندازی موفق سامانه حفاظت کاتدیک مخازن ذخیره نفت قشم

نتایج راه اندازی سامانه حفاظت کاتدی، با جریان ۰٫۵ آمپر و ولتاژ ۲ ولتی ترانس رکتی فایر، شامل پتانسیل روشن در محدوده ۴۰۰- میلی ولت نسبت به الکترود مرجع زینک نصب شده و پتانسیل لحظه خاموش ۱۵۰- تا ۲۰۰- که و پتانسیل ۱۵۰۰- نسبت به الکتورد پرتابل مس داخل لوله مانیتورینگ و پتانسیل لحظه خاموش در محدوده ۱۳۰۰- ودر مطلوب ترین حالت ممکن تنظیم گردید

پروژه خط IGAT7

پروژه طراحی، تامین و تولید افلام، نصب وراه اندازی و ارزیابی پوشش خط ۵۶ اینچی IGAT 7 رسما کلید خورد. در فاز نخست در این پروژه، ارزیابی پوشش به کمک روش  PCM+/ACVG مطابق با استاندارد  NACE SP 0502 در حضور شرکتهای مهندسی و توسعه نفت، مشاور پارس، بازرسی تکین کو و شرکت مارون کاران انجاممطالعه کامل مطلب

پروژه خط لوله “۱۲ کوریدور جدید

عملیات ساخت و تامین اقلام سیستم حفاظت کاتدیک پروژه خط لوله “۱۲ کوریدور جدید شهر ماهشهر که طی قراردادی به شرکت بازدار محول شده بود ، با موفقیت انجام و پس از بازرسی شخص ثالث و نیز کارفرمای اصلی ، اقلام به سایت تحویل و جهت نصب آماده شدند، نصب و راه اندازی سیستم حفاظتمطالعه کامل مطلب