پروژه فاز ۲۰/۲۱

پروژه  تکمیل ، راه اندازی، رفع جریان سرگردان و تداخلات  سیستم حفاظت کاتدیک خطوط دریایی ۳۲ و ۴ اینچی به طول۶۲۳۴ متر با شرکت تاسیسات دریایی ایران  IOEC در شرکت بازدار کلید خورد. این پروژه شامل فازهای مهندسی، تامین و تولید اقلام، نصب و راه اندازی ارزیابی پوشش به روش  CIPS , PCM بررسی جریانمطالعه کامل مطلب

انجام عیب یابی سیستم حفاظت کاتدیک خط لوله فاز ۱۹

عملیات ارزیابی و عیب یابی سیستم حفاظت کاتدیک فاز ۱۹ با موفقیت انجام و سیستم در رنچ استاندارد تحویل کارفرما گردید. این سیستم به مدت۲ سال معیوب بوده و کارایی لازم را نداشته و مورد تاییئ کارفرمای اصلی و بهره بردار نبوده است.