طراحی و ساخت کیت عایقی RTJ مناسب برای فشار بالا

علاوه بر انواع دیگر کیت های عایقی ساخته شده توسط بازدار، کیت های مناسب برای فلنج های تایپ RTJ در پروژه فعلی طراحی ساخته و تحویل کارفرما شدند. این کیت های عایق مناسب برای فلنج های کلاس ۶۰۰ و بالاتر در فشار و دمای بالا بوده و از آب بندی بهتری نسبت به دیگر فلنجمطالعه کامل مطلب

طراحی و ساخت کیت عایقی

کیت‌های عایقی به منظور تامین جدا سازی الکتریکی در بخش‌های مختلف خط لوله بین فلنج‌ها نصب می‌شوند. انواع F,E و غیره کیت‌های عایق برحسب نوع فلنج موجود در خط لوله انتخاب می‌شوند. در صورت وجود اتصال میان لوله و مخزن، چند سیستم جداگانه حفاظت کاتدی روی خط لوله در بخش‌های مختلف یا بین قسمت‌های دارایمطالعه کامل مطلب