ارزیابی خوردگی ورق‌های کف مخازن ذخیره روزمینی کاندنسیت با روش MFL

با پایان ارزیابی فنی و مالی پیشنهاد های ارائه شده، بازدار به عنوان برنده مناقصه ارزیابی خوردگی ورق‌های کف مخازن ذخیره روزمینی کاندنسیت با روش نشت شار مغناطیسی شناخته شد. پس از ابلاغ قرارداد، تجهیز کارگاه برای این پروژه انجام شد و پس از انجام مقدمات مناسب سازی درون مخازن ( نصب فن، روشنایی ومطالعه کامل مطلب

IRIS سیستم بازرسی چرخشی درونی

سیستم بازرسی چرخشی درونی یا (IRIS(Internal Rotating Inspection System یکی از روش های پیشرفته بازرسی است. این روش که بر مبنای امواج اولتراسونیک کار میکند از طریق فرستادن پراب درون لوله یا تیوب ها به بررسی کاهش ضخامت، خوردگی حفره ای و خوردگی یکنواخت در دیواره های لوله ها و تیوب ها می پردازد. درمطالعه کامل مطلب