مقایسه و بررسی اثر متقابل ممانعت کننده های فاز بخار و حفاظت کاتدی در کنترل خوردگی خارجی کف مخازن ذخیره

چکیده: با توجه به سابقه طولانی استفاده از حفاظت کاتدی بر کف مخازن ذخیره و چالش های پیش روی آن مانند،‌وجود آسفالت و بتن، جریان مورد نیاز بالا در مخازن بزرگ، معیار مورد پذیرش و زمان راه اندازی حفاظت کاتدی روش های جایگزین برای حفاظت از کف مخازن ذخیره در حال رشد است. یکی ازمطالعه کامل مطلب

MFL نشت شار مغناطیسی

همواره یکی از مخاطرات نگهداری مواد در مخازن ذخیره، نشت مواد در اثر خوردگی به محیط پیرامونی می باشد که علاوه بر تحمیل خسارت ناشی از اتلاف ماده با ارزش و آلودگی محیط زیست، می تواند منجر به وقوع حادثه ناگواری گردد. خوردگی پدیده اصلی تخریب در ورق های فولاد کربنی کف مخازن می باشدمطالعه کامل مطلب

IRIS سیستم بازرسی چرخشی درونی

سیستم بازرسی چرخشی درونی یا (IRIS(Internal Rotating Inspection System یکی از روش های پیشرفته بازرسی است. این روش که بر مبنای امواج اولتراسونیک کار میکند از طریق فرستادن پراب درون لوله یا تیوب ها به بررسی کاهش ضخامت، خوردگی حفره ای و خوردگی یکنواخت در دیواره های لوله ها و تیوب ها می پردازد. درمطالعه کامل مطلب