تحویل دائم سیستم حفاظت کاتدی با جریان اعمالی خطوط دریایی فاز ۲۰-۲۱ پارس جنوبی

بازدار مفتخر است تا خبر تحویل دائم سیستم حفاظت کاتدی با جریان اعمالی خطوط دریایی فاز ۲۰-۲۱ پارس جنوبی را اعلام کند. این پروژه مشتمل بر تهیه اقلام، نصب، راه اندازی و ارزیابی سیستم حفاظت کاتدی جریان اعمالی ۴ خط لوله ۳۲ و ۴.۵ اینچی، هر کدام به طول ۶۳۰۰ متر، مربوط به فاز ۲۰-۲۱مطالعه کامل مطلب