الکترود مرجع نقره / کلرید نقره

اندازه گیری پتانسیل سازه تحت حفاظت کاتدی مهمترین و اصلی ترین معیار جهت اطمینان از کارکرد صحیح سیستم حفاظت کاتدی است. در سازه های دریایی یا تانک های ذخیره آب و یا حتی در خاک های با میزان کلر بالا، الکترود های مرجع نقره کلرید نقره بهترین وسبله برای اندازه گیری پتانسیل هستند. این الکترودمطالعه کامل مطلب

الکترود مرجع و کوپن حفاظت کاتدی

الکترودهای مرجع از اقلام ضروری جهت ارزیابی پتانسیل حفاظت کاتدی هستند. الکترود مرجع دارای پتانسیلی ثابت و مشخص نسبت به الکترود استاندارد هیدروژن (Standard Hydrogen Electrode) بوده و حالت ترمودینامیکی فلز را در محیط مشخص می‌کند. انواع مختلف الکترود های مرجع با کاربرد های آزمایشگاهی و صنعتی وجود دارند. در کاربرد های حفاظت کاتدی، معمولامطالعه کامل مطلب