ارزیابی پوشش و عایق خط لوله گاز شهری

یکی از پر چالش ترین بخش های ارزیابی پوشش خطوط لوله دفنی، مربوط به مناطق شهری پرتراکم است. در تصویر بالا مسیر ارزیابی پوشش با همکاری پیمانکاران تعمیر پوشش و شرکت های گاز استانی بویژه گاز استان تهران را نشان میدهد که در محدوده پرتراکم میدان توپخانه تهران انجام شده است.

ارزیابی پوشش خطوط لوله گاز

ارزیابی پوشش خطوط لوله دفنی شبکه گاز کشی و دیگر خطوط مانند آب آتشنشانی، بنزین، گاز CNG و غیره در یک مجتمع صنعتی خودروسازی در جاده مخصوص کرج انجام گرفت. برای درک گستره ۱۵۰۰۰ متری این پروژه به ابعاد آن در مقایسه با دریاچه چیتگر توجه نمایید. پس از عیب یابی، نقاط نیازمند تعمیر مشخصمطالعه کامل مطلب

? ACVG or DCVG ACVG or DCVG ? Today ACVG is as popular if not more popular than the DCVG technique. DCVG has been touted as pinpointing indications, sizing of the indications and categorizing the anodic/cathodic condition of the indications. ACVG has been touted as pinpointing indications, ease of use and providing a relative severityمطالعه کامل مطلب

CIPS

(CIPS  (CLOSE INTERVAL POTENTIAL SURVEY معمولاً اندازه گيري ولتاژ لوله نسبت به خاك در خطوط لوله انتقال گاز و يا آب درفواصل يك كيلومتري، و درخصوص تغذيه در فواصل يك كيلومتري و يا پانصدمتري و درخطوط توزيع در فواصل ۲۵۰ متري انجام مي شود. ولي گاهي لازم مي شود براي بررسي كيفيت پوشش و يامطالعه کامل مطلب

DCVG

 (DCVG(DIRECT CURRENT VOLTAGE GRADIENT  ( آنالوگ و دیجیتال) روشی است برای ارزیابی کیفیت پوشش بر اساس استاندارد  NACE SP 0502 بر فرض وجود سیستم حفاظت کاتدیک ، که امروزه در دو مدل دیجیتال و آنالوگ انجام می پذیرد. روش کار: خط لوله اي را در نظر بگيريد كه تحت حفاظت مي باشد ولي در قسمتيمطالعه کامل مطلب

تعمیر پوشش

نخست پوشش به یکی از روش های مرسوم ارزیابی پوشش از جمله:‌ PCM, DCVG یا ACVG ارزیابی شده و نقاط معیوب جهت بررسی تکمیلی و تعمیر مشخص می‌شوند. روش PCM یا نقشه‌نگاری جریان خط‌‌ لوله یکی از دقیق‌ترین روش‌های ارزیابی پوشش خطوط لوله است. این روش قابلیت تشخیص عیوب پوشش لوله‌های مدفون را در نقاطمطالعه کامل مطلب