آغاز به کار عملیات ساخت و نصب سیستم حفاظت کاتدی کف مخازن پروژه ترمینال نفتی قشم

در این پروژه که در ترمینال نفتی قشم واقع شده است، پس از بررسی سازندگان مختلف توسط شرکت تیو انرژی ، پیمانکار اصلی این بخش ، بازدار به عنوان پیمانکار حفاظت کاتدی انتخاب و با توجه به تنگنای زمانی ساخت، بلافاصله در سایت حاضر و نسبت به طراحی و تامین متریال مورد نیاز پروژه اقداممطالعه کامل مطلب

CIPS

(CIPS  (CLOSE INTERVAL POTENTIAL SURVEY معمولاً اندازه گيري ولتاژ لوله نسبت به خاك در خطوط لوله انتقال گاز و يا آب درفواصل يك كيلومتري، و درخصوص تغذيه در فواصل يك كيلومتري و يا پانصدمتري و درخطوط توزيع در فواصل ۲۵۰ متري انجام مي شود. ولي گاهي لازم مي شود براي بررسي كيفيت پوشش و يامطالعه کامل مطلب

DCVG

 (DCVG(DIRECT CURRENT VOLTAGE GRADIENT  ( آنالوگ و دیجیتال) روشی است برای ارزیابی کیفیت پوشش بر اساس استاندارد  NACE SP 0502 بر فرض وجود سیستم حفاظت کاتدیک ، که امروزه در دو مدل دیجیتال و آنالوگ انجام می پذیرد. روش کار: خط لوله اي را در نظر بگيريد كه تحت حفاظت مي باشد ولي در قسمتيمطالعه کامل مطلب

تعمیر پوشش

نخست پوشش به یکی از روش های مرسوم ارزیابی پوشش از جمله:‌ PCM, DCVG یا ACVG ارزیابی شده و نقاط معیوب جهت بررسی تکمیلی و تعمیر مشخص می‌شوند. روش PCM یا نقشه‌نگاری جریان خط‌‌ لوله یکی از دقیق‌ترین روش‌های ارزیابی پوشش خطوط لوله است. این روش قابلیت تشخیص عیوب پوشش لوله‌های مدفون را در نقاطمطالعه کامل مطلب