پراب خوردگی مقاومت الکتریکی سازگار با حفاظت کاتدی مدفون ER Probe

پراب های خوردگی، عموما در صنعت بالادستی نفت و گاز برای ارزیابی میزان خوردگی و راندمان سیستم تزریق ممانعت کننده ها استفاده می شوند. انواع مختلفی از این پراب ها برای اندازه گیری های آنلاین ( مقاومت پلاریزاسیون خطی LPR) یا با فواصل زمانی مشخص ( مقاومت الکتریکی ER) استفاده می شوند. در صنایع پایینمطالعه کامل مطلب

طراحی و ساخت کیت عایقی RTJ مناسب برای فشار بالا

علاوه بر انواع دیگر کیت های عایقی ساخته شده توسط بازدار، کیت های مناسب برای فلنج های تایپ RTJ در پروژه فعلی طراحی ساخته و تحویل کارفرما شدند. این کیت های عایق مناسب برای فلنج های کلاس ۶۰۰ و بالاتر در فشار و دمای بالا بوده و از آب بندی بهتری نسبت به دیگر فلنجمطالعه کامل مطلب

الکترود مرجع نقره / کلرید نقره

اندازه گیری پتانسیل سازه تحت حفاظت کاتدی مهمترین و اصلی ترین معیار جهت اطمینان از کارکرد صحیح سیستم حفاظت کاتدی است. در سازه های دریایی یا تانک های ذخیره آب و یا حتی در خاک های با میزان کلر بالا، الکترود های مرجع نقره کلرید نقره بهترین وسبله برای اندازه گیری پتانسیل هستند. این الکترودمطالعه کامل مطلب

الکترود مرجع و کوپن حفاظت کاتدی

الکترودهای مرجع از اقلام ضروری جهت ارزیابی پتانسیل حفاظت کاتدی هستند. الکترود مرجع دارای پتانسیلی ثابت و مشخص نسبت به الکترود استاندارد هیدروژن (Standard Hydrogen Electrode) بوده و حالت ترمودینامیکی فلز را در محیط مشخص می‌کند. انواع مختلف الکترود های مرجع با کاربرد های آزمایشگاهی و صنعتی وجود دارند. در کاربرد های حفاظت کاتدی، معمولامطالعه کامل مطلب

طراحی و ساخت کیت عایقی

کیت‌های عایقی به منظور تامین جدا سازی الکتریکی در بخش‌های مختلف خط لوله بین فلنج‌ها نصب می‌شوند. انواع F,E و غیره کیت‌های عایق برحسب نوع فلنج موجود در خط لوله انتخاب می‌شوند. در صورت وجود اتصال میان لوله و مخزن، چند سیستم جداگانه حفاظت کاتدی روی خط لوله در بخش‌های مختلف یا بین قسمت‌های دارایمطالعه کامل مطلب