پروژه های انجام شده

تست PCM/ACVG در نمایشگاه بین المللی تهران
دوره آموزشی ارزیابی پوشش لوله های دفنی PCMX/ACVG منطبق بر استانداردهای روز دنیا
نتایج راه اندازی سامانه حفاظت کاتدی، با جریان 0.5 آمپر و ولتاژ 2 ولتی ترانس رکتی فایر، شامل پتانسیل روشن
1- تاریخ ابلاغ در تاریخ 21 خرداد ماه سال هزار و چهارصد و دو، پروژه ارزیابی پوشش لوله های دفنی
1. خدمات ارائه شده طراحی، سامانه حفاظت کاتدیک وفق دستور العمل شرکت کنترل خوردگی بازدارتامین و تولید اقلامنصب سامانهراه اندازی
ارزیابی-پوشش-لوله-های-دفنی-مخازن-نفت-خام گوره به روش PCMX توسط شرکت کنترل خوردگی بازدار با موفقیت انجام پذیرفت
1- خدمات ارائه شده: ارزیابی سامانه حفاظت کاتدیک وفق دستور العمل شرکت کنترل خوردگی بازدارانجام خدمات  PCMX و ارائه نقشه
در راستای تقاضای کارفرما کارشناسان بازدار در استان مازندران جهت ارزیابی پوشش خط لوله زیر زمینی گاز و بررسی وشناسایی
آغاز به کار ساخت و نصب حفاظت کاتدی مخازن، خطوط لوله زیر زمینی و ممانعت کننده فاز بخار پروژه واحد
یکی از پر چالش ترین بخش های ارزیابی پوشش خطوط لوله دفنی، مربوط به مناطق شهری پرتراکم است. در تصویر