پروژه فاز ۲۰/۲۱

پروژه  تکمیل ، راه اندازی، رفع جریان سرگردان و تداخلات  سیستم حفاظت کاتدیک خطوط دریایی ۳۲ و ۴ اینچی به طول۶۲۳۴ متر با شرکت تاسیسات دریایی ایران  IOEC در شرکت بازدار کلید خورد.

این پروژه شامل فازهای

  • مهندسی،
  • تامین و تولید اقلام،
  • نصب و راه اندازی
  • ارزیابی پوشش به روش  CIPS , PCM
  • بررسی جریان سرگردان و تداخلات موجود و رفع آنها
کاتدیک،بازدار

بوده و به طور رسمی آغاز و  site survey  اولیه در ۲ مرحله به انجام رسیده است.

مدت زمان اجرای این قرارداد ۹۰ روز تعیین شده است.