طراحی و ساخت کیت عایقی

  • کیت‌های عایقی به منظور تامین جدا سازی الکتریکی در بخش‌های مختلف خط لوله بین فلنج‌ها نصب می‌شوند. انواع F,E و غیره کیت‌های عایق برحسب نوع فلنج موجود در خط لوله انتخاب می‌شوند.
  • در صورت وجود اتصال میان لوله و مخزن، چند سیستم جداگانه حفاظت کاتدی روی خط لوله در بخش‌های مختلف یا بین قسمت‌های دارای حفاظت کاتدی و بدون حفاظت کاتدی خط لوله می‌توان مشکلات خوردگی و حفاظت کاتدی را با این کیت‌ها از بین برد. هر کیت از اجزا مختلفی تشکیل شده که بسته به نوع و اندازه آن از جنس های مختلف تهیه شده و در بسته بندی کامل تحویل می‌گردد.
    اجزا کیت عایقی

 

  • مطابق استاندارد IPS-M-TP-750/9 و ASME B16.21 گسکت کیت‌های عایقی بسته به سیال مورد استفاده ازانواع مواد فنلیک و نئوپرنی انتخاب و در ابعاد مناسب بریده و مونتاژ می‌شود . جنس و نوع همه اجزا به صورت دقیق با استفاده از داده های موجود تهیه و ساخته می شود.

دیتاشیت کیت عایقی

 

  • نقشه کلیه اجزا با دقت و با توجه به فلنج های موجود تهیه شده و از مواد مناسب با روش مناسب بریده خواهد شد.
نقشه کیت عایقی پروژه اهواز
  • علاوه بر گسکت، واشر واسلیو مناسب نیز باید به تعداد و از جنس مناسب تهیه و نصب گردد.

اجزا کیت عایقی

 

  • در ادامه تصاویر کیت‌های ۴ و ۳۶ اینچ خط لوله آب که همه مراحل طراحی، ساخت و نصب آنها توسط بازدار در پروژه خط لوله آب تصفیه خانه در شهر اهواز انجام شده را مشاهده می‌کنید.

کیت عایقی اسمبل شده

 

نصب کیت عایقی ۳۶"

کیت عایقی ۳۶" اهواز