طراحی و ساخت کیت عایقی RTJ مناسب برای فشار بالا

علاوه بر انواع دیگر کیت های عایقی ساخته شده توسط بازدار، کیت های مناسب برای فلنج های تایپ RTJ در پروژه فعلی طراحی ساخته و تحویل کارفرما شدند.

این کیت های عایق مناسب برای فلنج های کلاس ۶۰۰ و بالاتر در فشار و دمای بالا بوده و از آب بندی بهتری نسبت به دیگر فلنج ها برخوردارند.

انواع بیضوی و هشت ضلعی رینگ کیت عایقی

کارفرمای پروژه، شرکت مهندسی بین المللی تام گروپ، از مشتریان بازدار مستقر در کشور عراق است.