خدمات طراحی و مهندسی

خدمات طراحی و مهندسی  

بازدار با توجه به اخذ گواهی نامه بین المللی NACE CP 4 از انجمن خوردگی آمریکا و کسب سالها تجربه گرانبها در بسیاری از ابر پروژه های این سرزمین مانند فازهای  12، ۲۲-۲۴ ،۱۹و۱۴ پارس جنوبی، پتروشیمی های دماوند، بوشهر، بوتن ۱ جم، تندگویان، کاویان و . . . و نیز خطوط لوله مانند خط لوله نفت ۲۶″ بندرعباس -سیرجان، خط لوله سبزاب -ری، خط لوله۵۶″ IGAT8 ،و بسیاری پروژه های دیگر آماده ارائه خدمات مهندسی و مشاوره بر پایه جدیدترین و کاراترین روشهای موجود با تکیه بر آموزه های انجمن خوردگی آمریکا و مطابق با استانداردهای  NACE ,ISO ، DNV  و . . . می باشد، خدماتی در حوزه های:

  • مطالعات میدانی SITE SURVEY
  • حفاظت کاتدیک مخازن روزمینی و زیر زمینی
  • حفاظت کاتدیک خطوط لوله
  • حفاظت کاتدیک مجتمع های و COMPLEX AREA
  • حفاظت کاتدیک سازه های دریایی
  • حفاظت کاتدیک داخل مخازن ذخیره
  • حفاظت کاتدیک بتن مسلح و سازه های دیگر

نمونه قرارداد خدمات طراحی و مهندسی