سیستم حفاظت کاتدی مخازن آب آتش‌نشانی و خطوط لوله دفنی پروژه میعانات گازی عسلویه

۱٫ خدمات ارائه شده

  • طراحی، سامانه حفاظت کاتدیک وفق دستور العمل شرکت کنترل خوردگی بازدار
  • تامین و تولید اقلام
  • نصب سامانه
  • راه اندازی سامانه حفاظت کاتدیک و اخذ پتانسیل مطلوب از کلیه قسمتهای خط لوله و مخازن اتش نشانی پروژه میعانات گازی عسلویه

۲٫ تیم انجام پروژه و چارت آن

  • آقای دکتر محمد احمدزاده، مدیر مهندسی
  • آقای مهندس بابک صناعی فر مدیر اجرا و راه اندازی
  • آقای مهندس ابراهیم علیزاده: سرپرست کارگاه
  • سرکار خانم مهندس شامانیان: مدیر بازرگانی
  • سرکار خانم مهندس قرائی: مهندس ارشد
  • تکنسین کاتدیک، ۴ نفر

۳- مدت زمان فعالیت: ۱۲ ماه

۴- نتایج اخذ شده :

موضوع: PCM+ جریان خط لولهبازرسی خوردگی و پوششپروژه هاپروژه های انجام شدهحفاظت کاتدی