حفاظت کاتدی

No post found
(CIPS  (CLOSE INTERVAL POTENTIAL SURVEY معمولاً اندازه گيري ولتاژ لوله نسبت به خاك در خطوط لوله انتقال گاز و يا
 (DCVG(DIRECT CURRENT VOLTAGE GRADIENT  ( آنالوگ و دیجیتال) روشی است برای ارزیابی کیفیت پوشش بر اساس استاندارد  NACE SP 0502
پیرو درخواست شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه شمال غرب، تست اریابی پوشش یکی از خط لوله های دفنی   با
سیستم بازرسی چرخشی درونی یا (IRIS(Internal Rotating Inspection System یکی از روش های پیشرفته بازرسی است. این روش که بر
نخست پوشش به یکی از روش های مرسوم ارزیابی پوشش از جمله:‌ PCM, DCVG یا ACVG ارزیابی شده و نقاط
کیت‌های عایقی به منظور تامین جدا سازی الکتریکی در بخش‌های مختلف خط لوله بین فلنج‌ها نصب می‌شوند. انواع F,E و
پروژه  تکمیل ، راه اندازی، رفع جریان سرگردان و تداخلات  سیستم حفاظت کاتدیک خطوط دریایی 32 و 4 اینچی به
پروژه طراحی، تامین و تولید افلام، نصب وراه اندازی و ارزیابی پوشش خط 56 اینچی IGAT 7 رسما کلید خورد.
عملیات ساخت و تامین اقلام سیستم حفاظت کاتدیک پروژه خط لوله "12 کوریدور جدید شهر ماهشهر که طی قراردادی به
عملیات ارزیابی و عیب یابی سیستم حفاظت کاتدیک فاز 19 با موفقیت انجام و سیستم در رنچ استاندارد تحویل کارفرما