پروژه خط IGAT7

پروژه طراحی، تامین و تولید افلام، نصب وراه اندازی و ارزیابی پوشش خط ۵۶ اینچی IGAT 7 رسما کلید خورد.

  1. در فاز نخست در این پروژه، ارزیابی پوشش به کمک روش  PCM+/ACVG مطابق با استاندارد  NACE SP 0502 در حضور شرکتهای مهندسی و توسعه نفت، مشاور پارس، بازرسی تکین کو و شرکت مارون کاران انجام و عیوب پیدا شده صحه گذاری گردید.
ترانسمیتر دستگاه PCM+
PCM+/ACVG

 

عیب پوشش صحه گذاری شده

۲٫ درفاز دوم یا فاز مهندسی  این پروژه نیز با انجام ،تست میدانی مطابق با استاندارد های موجود شامل آزمون های زیر  انجام گردید.

  • تست مقاومت خاک به روش ۴ پین ونر مطابق با استاندارد ASTM G57
  • تست سنجش SRB
  • تست سنجش رطوبت
  • تست سنجش p.H  خاک و آب منطقه.
  • ,…

 

 

۳٫ طراحی سیستم حفاظت کاتدیک و ارسال مدارک در مراحل پایانی می باشد

۴٫ در مرحله بعدی، تامین و تولید اقلام آغاز و پس از ان نصب و راه اندازی سیستم انجام خواهد پذیرفت.

این پروژه برای دوره ۶ ماهه تعریف شده و تا پایان شهریور ۱۳۹۷، پیشرفت ۱۰۰% در ارزیابی پوشش، ۹۰% در فاز مهندسی را دارا بوده است.

اخبار تکمیلی این پروژه به روز رسانی می گردد.