تحویل دائم سیستم حفاظت کاتدی با جریان اعمالی خطوط دریایی فاز ۲۰-۲۱ پارس جنوبی

بازدار مفتخر است تا خبر تحویل دائم سیستم حفاظت کاتدی با جریان اعمالی خطوط دریایی فاز ۲۰-۲۱ پارس جنوبی را اعلام کند. این پروژه مشتمل بر تهیه اقلام، نصب، راه اندازی و ارزیابی سیستم حفاظت کاتدی جریان اعمالی ۴ خط لوله ۳۲ و ۴.۵ اینچی، هر کدام به طول ۶۳۰۰ متر، مربوط به فاز ۲۰-۲۱ در محدوده پالایشگاه چهارم پارس جنوبی بود.

خط مذکور پس از پایان عمر طراحی حفاظت کاتدی موقت به روش آند فداشونده، با نصب یک چاه حفاظت کاتدی و آند های MMO مورد حفاظت قرار گرفت. همه ۱۳ نقطه تست در نظر گرفته شده در این خط دارای پتانسیل مطلوب بوده که در ادامه برخی تصاویر مربوط به نصب تجهیزات را مشاهده خواهید کرد: