الکترود مرجع و کوپن حفاظت کاتدی

الکترودهای مرجع از اقلام ضروری جهت ارزیابی پتانسیل حفاظت کاتدی هستند. الکترود مرجع دارای پتانسیلی ثابت و مشخص نسبت به الکترود استاندارد هیدروژن (Standard Hydrogen Electrode) بوده و حالت ترمودینامیکی فلز را در محیط مشخص می‌کند. انواع مختلف الکترود های مرجع با کاربرد های آزمایشگاهی و صنعتی وجود دارند. در کاربرد های حفاظت کاتدی، معمولا از الکترود مرجع مس/سولفات مس جهت ارزیابی پتانسیل فلز در خاک یا آب با میزان کلر پایین، از الکترود نقره/کلرید نقره جهت مصارف آب شور و شیرین و از روی خالص در آب دریا میتوان استفاده نمود.

الکترود مرجع مس/سولفات مس

مطابق استاندارد BS-7361 الکترود مرجع باید دقت کافی را نسبت به یک الکترود مرجع کالیبره داشته باشد. همچنین باید این دقت به طور دوره ای چک شده، تا از صحت عملکرد آن اطمینان حاصل گردد.

ما در کنترل خوردگی بازدار، الکترود مس سولفات مس را با پشت بند مناسب، جهت استفاده در خاک برای مصارف خط لوله یا مخازن ذخیره تولید می کنیم. این رفرنس الکترود ها به دلیل نوع طراحی و ساخت قابلیت کارکرد در زمان های طولانی را داشته و از دقت مطلوبی برخوردارند.

از دیگر موارد مورد نیاز جهت انجام یک اندازه گیری صحیح پتانسیل، استفاده از کوپن های حفاظت کاتدی است. این کوپن ها بویژه در مواردی که امکان قطع همزمان منابع تغذیه جهت ارزیابی پتانسیل وجود ندارد، کاربرد دارند. از دیگر موارد مثبت کاربرد کوپن ها، تخمین جریان مورد نیاز حفاظت کاتدی است.

کوپن حفاظت کاتدی

مطابق استاندارد NACE-SP0104-2014 کوپن های خوردگی باید از جنس خط لوله ساخته شده و دارای قابلیت حذف خطای اهمی کابل و افت پتانسیل در محیط باشند. ما در کنترل خوردگی بازدار، کوپن های حفاظت کاتدی را مناسب کاربردهای خط لوله یا پایپینگ از جنس های مختلف (X-42 X-65 و غیره) تولید و عرضه می‌کنیم.