الکترود مرجع نقره / کلرید نقره

اندازه گیری پتانسیل سازه تحت حفاظت کاتدی مهمترین و اصلی ترین معیار جهت اطمینان از کارکرد صحیح سیستم حفاظت کاتدی است. در سازه های دریایی یا تانک های ذخیره آب و یا حتی در خاک های با میزان کلر بالا، الکترود های مرجع نقره کلرید نقره بهترین وسبله برای اندازه گیری پتانسیل هستند. این الکترود ها با توجه به پایه کلریدی بودنشان در مقابل کلرید محیط مقاوم بوده و قابلیت حفظ پتانسیل مورد نظر را دارند. در ادامه تصاویر برخی از الکترود های مرجع تولید شده توسط بازدار را مشاهده فرمایید.

این الکترود های مرجع قابلیت تهیه به صورت قابل حمل، دائمی و نصب از دیواره تانک را دارند. همچنین مشتری قابلیت انتخاب از میان گستره وصیعی از کابل ها را دارد. از کابل مقاوم به کلر HMWPE/PVDF در سایز ۱۰ و ۱۶ میلی متر مربع تا کابل های XLPE/PVC در سایز های ۱×۴, ۱×۱۰ , ۱×۱۶ یا دیگر انواع وسایز کابل برای این منظور قابلیت تهیه و ساخت دارند. کارشناسان ما آماده ارائه مشاوره در این باره به شما می باشند.