آغاز به کار عملیات ساخت و نصب سیستم حفاظت کاتدی کف مخازن پروژه ترمینال نفتی قشم

در این پروژه که در ترمینال نفتی قشم واقع شده است، پس از بررسی سازندگان مختلف توسط شرکت تیو انرژی ، پیمانکار اصلی این بخش ، بازدار به عنوان پیمانکار حفاظت کاتدی انتخاب و با توجه به تنگنای زمانی ساخت، بلافاصله در سایت حاضر و نسبت به طراحی و تامین متریال مورد نیاز پروژه اقدام نمود. در این پروژه با توجه به اندازه بزرگ مخازن (۱۰۰ و ۷۱ متری) طراحی به صورت شبکه آندی در فاصله نزدیک، با بهینه فاصله آند ها از یکدیگر طراحی شد.

با توجه به نیاز به ساخت همزمان ۴ مخزن، عملیات ساخت در دو جبهه موازی با همکاری واحد سیویل شرکت تیو انرژی آغاز شد. عملیات ساخت پس از طراحی و تامین متریال مشتمل بر: شیار زنی خاک فشرده شده موجود، ماسه ریزی، نصب شبکه آندی، جوشکاری شبکه، بک فیل، کوبش، نصب الکترود های مرجع، نصب نقاط تغذیه مثبت، کاندوییت گذاری و کابل کشی و کوبش و لایه نهایی است.

هم اکنون عملیات زیر زمینی در بخش قابل توجهی از مخازن به پایان رسیده و پس از تکمیل در بخش روزمینی با نصب جعبه های اتصال و ترانس رکتی فایر ادامه خواهد یافت.